Govor

Zahvaljujem godpodinu Draganu Čoviću. Munib Jusufović se javio za diskusiju.