Govor

Hvala lijepo. Uvažene kolege, ja sam u zadnjih sedam do deset godina bar dvadeset puta bio u ovom školskom centru i bar smo toliko puta godišnje pokušavali pokrenuti inicijative da riješimo pitanje finansiranja ovog centra. Ja vam sugeriram da se vratimo u okvire zakona, u okvire zakona upravo tako, u ustavne okvire sukladno nadležnostima, a kapacitet koji vi imate kao predlagači ovdje iskoristite u županiji ili ti Unsko-sanskom kantonu i riješil iste problem za pet minuta što se tiče Katoličkog školskog centra. Samo politički kapacitet vaših stranaka koji imate, već na idućoj sjednici skupštine, vlade, riješili ste problem finansiranja. Znači, nemojmo zavlačiti dalje instituciju, koja već par godina grca u nemogućnosti da izmiruje obveze prema svojim uposlenicima i za ovu školu i druga koja se veže za ovaj Katolički školski centar, obzirom da tamo 90% djece nije hrvatske nacionalnsoti, znači ne treba aludirati ni na tu nacionalnu notu, nego potrebu djece, kako ste to Vi kolega Bećirović na kraju naglasili. I ako stvarno želite to uraditi, evo koliko vas sjedi tu i gledam sad vas, imate 80% kapaciteta u vladi, u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti županije koja je ustavno, po zakonu nadležna da pomogne finansira, a obratili smo im se dosad u moje osobno ime sa različitih institucionalnih razina gdje sam bio, bar dvadeset puta. Pa evo vam šanse da to uradite i po Ustavu i po zakonu i na način da se stvarno može to riješiti. Hvala vam.