Govor

Zahvaljujem. Za ispravku krivog navoda, gospodin Dragan Čović. Izvolite.