Govor

Moje je mišljenje da je ovo jedna konkretna, praktična inicijativa i da ne postoji nijedan jedini razlog da mi to danas ne podržimo. Ono što želim reći povodom ove inicijative jeste da ova zemlja i ljudi u ovoj zemlji ne mogu nikako krenuti naprijed ako za početak nismo u stanju da pobjedimo te etno okove, pod broj jedan. Dakle, nešto što je vezano za Katolički školski centar, ako je to pomoć djeci, bez obzira koje su vjere i nacije, nema razloga da ne bude podržano od svih klubova u Domu naroda. To nisu vjerovatno neka ogromna finansijska sredstva, to se ovdje potroši u Parlamentu za sedam dana za najobičniju reprezentaciju, a dakle nema nikakvog opravdanja da mi ne usmjerimo ta sredstva prema ovoj instituciji na način kako je to obrazložio kolega Miletić. Drugi veliki problem zašto ne možemo naprijed su političke sujete. Nažalost, posebno u ovom mandatu često padaju i najopravdaniji prijedlozi samo zato što ih je neko drugi predložio. Što se mene lično tiče uopće mi nije bitno ko je imenom i prezimenom predlagač, već me interesuje isključivo šta predlaže. Ako je prijedlog dobar nema razloga da ga ne podržimo. Dakle, želim podržati ovaj prijedlog kolege Miletića, mislim da je to jedan pozitivan signal, to je jedna pozitivna poruka ljudima u BiH. Način na koji ja tumačim vitalni nacionalni inters je način da su djeca najveći vitalni nacionalni interes svih nas i u ovom Domu i zato ću glasati bez ikakve dileme za ovu inicijativu.