Govor

... predsjedatelju, uvažene kolegice i kolege, dragi gosti. Javila sam se po jednom osnovu, a to je apropo samo ove inicijative. Još prošli put na Povjerenstvu sam kazala da kad govorimo o obrazovanju, bez obzira o kom obrazovanju se radi, da je to direktna nadležnost kantona kad govorimo o Federaciji BiH. Obzirom da se radi o kantonu koji je u sastavu Federacije BiH onda je ustavna nadležnost kantona da vodi računa o obrazovanju. Meni je drago da je ovdje i ministrica civilnih poslova i na bazi ovih izjava ili bolje rečeno činjenica koje su ovdje iznesene sigurno će pokrenuti određene aktivnosti u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom protiv onih koji onemogućavaju da se djeca školuju na jeziku, a imaju pravo, to se radi o djeci koja se školuju u Katoličkom školskom centru. Zbog čega sam protiv ove inicijative bila i na Povjerenstvu za financije, iz jednostavnog razloga što BiH, proračun Vijeća ministara, ustvari nemamo ustavnu nadležnost nad obrazovanjem u županijama, jer smatram da uloga ministra, odnosno ministrice u ovom slučaju ili Ministarstva civilnih poslova je više koordinirajuća. S druge strane zamolila bi kolegu da ipak ako govorimo o etici, nema smisla spominjati ni BHANSA-u, ovo ne govorim zbog BHANSA-e, ali govorim zbog toga, zbog načina na koji se osiguravaju sredstva za BHANSA-u pa u tom smislu ne možemo reći da je to iz proračunskih sredstava, jel’ oni sami osiguravaju svoja sredstva, a to nema veze sa obrazovanjem. U tom smislu smatram da ne trebamo podržati inicijativu, sutra će doći druga inicijativa od, možda ću i ja ... možda biti u situaciji da predložim određene inicijative, mislim da se trebamo definirati na Ustav, zakon, ustavne i zakonske nadležnosti i proračune.