Govor

Hvala lijepo predsjedatelju. Bez pretenzije da ispadnem veći katolik od pape hoću da kažem nekoliko riječi, mislim da ova djeca u Katoličkom školskom centru to zaslužuju, a imajući u vidu da sam ja već govorio o tome, s obzirom da već dugo radimo, ja vas zaista neću zamarat pojedinim činjenicama, ali hoću da istaknem nekoliko stvari. Prvo moram da se predstavnicima Vijeća, a vidim ministrica je ovdje, da joj se zahvalim na strpljenju što sjedi i čeka, ja sam dobio odgovor kad je u pitanju finansijski segment rješavanja ovog problema. Moram reći da nisam zadovoljan izdvojenim sredstvima od 20 tisuća hiljada maraka koja su data, ako se ne varam, u osmom mjesecu 2019. godine ovom centru. Zašto? Jednostavno iz razloga što, recimo, smo više, puno više para potrošili za prijem BHANSA-e, ako se ne varam preko 300 tisuća maraka ili hiljada, kako hoćete, smo platili tu ceremoniju, sa tim novcem ova škola bi mogla raditi dvije godine, iako će naši neki ljudi reći sve je u skladu sa zakonom, sve je bilo planirano u budžetu itd. ovo samo govorim sa aspekta etičkog i moralnog karaktera. Ono što želim da kažem, moram reći da se ne slažem s Mišljenjem Komisije, prije svega iz razloga, iako su mi prije svega kolegica Marina sugerisali i ja to znam, nisam pravno neuk, sistem obrazovanja ili obrazovanje u suštini je u nadležnosti kantona, odnosno županija i to je pitanje meni jasno. Poštujući kolege kad je u pitanju rad Komisije i vas koji ovdje sjedimo hoću samo da vas informiram o dvije-tri stvari, a vi onda sami prosudite da li ovu vrstu ovakve incijative treba usvojiti ili ne. Ono što je značajno istaći za rješavanje ovog problema, da je 12.06. znači evo prije nekoliko dana, Skupština Unsko-sanskog kantona rješavala ovo pitanje i nažalost sa, nedostajala su dva glasa da se ova škola, a to ljudi pokušavaju od 2013. godine, stavi u sustav obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Nažalost, ljudi to tamo nisu uspjeli, e sad ja mogu samo prejudicirati šta je razlog ili ti pojedinci u Skupštini Kantona, uključujući Vladu Kantona, hoće da ponize osnivača, a u ovom slučaju to je Banjalučka biskupija i gospodin Komarica, na način jednostavno da ljudima ne daju da egzistiraju kao takvi, čak prije, poslije završetka te Skupštine, odgovornim osobama, ja sam sa njima jutros razgovarao, pojedina lica, da im ne navodim imena, su im sugerisali da školu zatvore ili da djecu prepišu u Srednju medicinsku školu u Bihaću. Šta je ovdje interesantno i zato se ustvari javlja za riječ? Da je ta Odluka Skupštine Unsko-sanskog kantona, moram reći da je suprotna njihovom Ustavu, ja taj Ustav ovdje imam kod sebe, Poglavlju II članku 1. i Poglavlju IV članku 2. i 14. suprotna je Ustavu Federacije i Poglavlju II koji se odnosi na ljudska prava i slobode i članku 2. tačka d) koji se odnosi na diskriminaciju i tačku m) obrazovanje. Znači, niko nema pravo, uključujući i Skupštinu Kantona, pa niti Vladu Unsko-sanskog kantona, da ovoj djeci koja se tamo nalaze, a ima ih preko stotinu, onemogući školovanje na taj način. Da situacija bude gora od ukupnog broja učenika Srednjoškolskog centra, znači, ima ih stotinjak, znači imaju upisani učenici III i IV godine, ljudi sad jednostavno ne znaju kako da se ponašaju i ne mogu da raspišu natječaj za prijem nove generacije u prvi razred srednje škole. Zaista, evo još jednom vas molim, a pogotovo molim ministricu i Vas, predsjedavajući, da pomognete da se ovo pitanje riješi, ali zaista ta djeca zaslužuju vašu pomoć. Znači, od tog ukupnog broja učenika, jednostavno da vas informiram, ok 20% su djeca hrvatske nacionalnosti, a 80% su djeca bošnjačke i srpske nacionalnosti. Meni ono što pada na pamet, kad bi se čovjek izražavao pravim riječima, ali ja ipak moram pazit na to jel’ sam ja izaslanik ovog Doma, da smo negdje privatno ja bi ih nazvao fašistima, ali ovo što ljudi rade ovo je čista, znači, diskriminacija i ove radnje su suprotne sva tri ustava od kantona do države BiH i zaista ne mogu da shvatim da ljude maltretiraju o 2013. godine do danas da to neko neće da završi jednostavno da školu ubaci u sustav srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Znači, samo jednu imam molbu za vas, odnosno za Vas ministrice, ja Vas molim da to učinite, da mi date bilo kakav zvanični odgovor predsjedavajućeg Skupštine ili premijera Vlade, a ja ću, evo sad vas obavještavam, po tom pitanju ja ću obavijestiti nadležni sud i tražiću da se donese privremena mjera od strane suda, s obzirom da ovo ponašanje u, a koliko budemo ovo tolerisali sutra će nam se to desiti i Kantonu Sarajevo ili nekom drugom kantonu, možda će biti u pitanju djeca neke druge nacionalsnoti i ja smatram zaista ovo da je nedopustivo. Hvala vam lijepo.