Govor

Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, ono nije podržalo ovu inicijativu. Riječ dajem kolegici Majkić, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju inicijative. Kolega Miletić, Vi ste se svakako prijavili. Izvolite.