Govor

Hvala lijepo. Obzirom da je pauza bila, što budemo duže ovako još se konsultirali još ćemo duže biti u proceduri glasovanja, moraćemo poštivati Poslovnik i pojedinačno sve izglasovati, pa vas zamoljavam da nastavimo sa radom. Poštovane kolege, a i sve nas iz tehničkih službi koji nama sad trebaju pomć, znači imaćemo obaviti još sedam pojedinačnih glasovanja, vidim kakvo je raspoloženje, zbog toga vas molim samo za malo pažnje da idemo u prvom krugu i da možemo onda malo ubrzanije to sve skupa proći. Znači, molim vas pokrenite procedure glasovanja za kandidata Mladen Mičić. Hvala. Nazočno 13 – niko za, 7 protiv, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 5 suzdržanih. Republika Srpska – 3 protiv, 1 suzdržan. Nema opće većine, kandidat nije prošao. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja za kandidata Aleksandar Faladžić. Hvala. Nazočno 13 – protiv 8, 5 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 5 suzdržanih. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije dobio potreban broj glasova. Hvala vam lijepo. Pokrenite proceduru glasovanja za kandidata Zoran Kovačević. Hvala. Nazočno 13 – niko za, protiv 8, suzdržano 5. Federacija BiH – 4 protiv, 5 suzdržanih. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije prošao. Pokrenite proceduru glasovanja za kandidata Sreto Pekić. Hvala. Nazočno 14 – protiv 8, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 4 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije dobio potporu. Prelazimo, glasovanje za kandidata Duško Drljača. Nazočno 14 – 8 protiv, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 4 ..., 6 suzdržanih, oprostite. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije dobio potporu. Prelazimo na glasovanje za kandidata Dragan Bašević. Hvala. Nazočno 14 – 8 protiv, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 6 suzdržanih. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije dobio potporu. Prelazimo na posljednjeg kandidata danas, glasujemo za kandidata Ranko Grahovac. Hvala. Nazočno 14 – protiv 8, suzdržanih 6. Federacija BiH – 4 protiv, 6 suzdržanih. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine i ovaj kandidat nije dobio potporu. Konstatiram da nijedan od kandidata sa liste za zmjenika, od njih osam, nije dobio potporu. Hvala lijepo. Prelazimo na točku osam današnjeg dnevnog reda, Ad. 8. Izaslanička inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: “Sukladno članku 9. i 154. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, podnosim inicijativu prema Vijeću ministara BiH – Ministarstvu civilnih poslova BiH da žurno izdvaja financijska sredstva za rješavanje statusa i problema funkcioniranja Srednje medicinske škole Katolički školski centra “Ivan Pavao II“ u Bihać, broj: 02-50-6-2123/19 od 09.12.2019.