Govor

Ne, ne, nemojte da krišimo. Ma jedan po jedan ....