Govor

U redu, ništa onda, mislim da je prošao imenovani, ako je prošao onda nema potrebe za druge da glasamo.... oprostite. Samo dvije minute. Pet minuta.