Govor

Isprika, molim vas, pokrenite ponovno ovaj, ovu proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 15 – za 8, 4 protiv, 3 suzdržana. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, a ne postoji entitetska većina. Idemo odmah u drugi krug glasovanja. Hvala vam. Hvala. Nazočno 15 – za 8, protiv 4, suzdržana 3. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, a ne postoji entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijskih struktura za 2019. godinu nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku šest današnjeg dnevnog reda, Ad. 6. Prijedlog odluke o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-5,1/20 od 26.05.2020.