Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost, Povjerenstvo nije prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na sjednici od 10. lipnja, 9. sjednici, ove godine je usvojio Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijskih struktura za 2019. godinu. Riječ dajem kolegi Sarajliću, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Prijava ne vidim, ne vidim ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Hvala vam lijepo. Glasujemo o Izvješću o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijskih struktura BiH za 2019. godinu. Hvala. Nazočno 14 – 9 za, protiv 3, suzdržana 2. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 1 za, 3 protiv.