Govor

Pokrenite, molim vas, i drugi krug glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – 8 za, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine za 2018. godinu je usvojeno. Glasujemo o Izvješću o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze za 2019. godinu. Hvala. Nazočno 14 – 11 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, 1 protiv