Govor

Dobili ste izvješća o radu Ustavnopravnog povjerenstva, Povjerenstva za vanjsku i trogovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda i Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. i 2019. godinu. Povjerenstva su usvojila izvješća te predlažu Domu njihova usvajanja. Riječ dajem predsjedateljima povjerenstava, ako ima potrebe. Nema. Hvala vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijavljenih ne vidim, ne vidim ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o radu Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu. Hvala. Nazočno 14 – 7 za, protiv 1, suzdržano 6. Federacija BiH – 7 za, 1 protiv, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.