Govor

Hvala Vama. Više rasprava nema, ne vidim ni interesa za prijavu, time zaključujemo raspravu. Glasamo o Mišljenju Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 8, protiv 6. Federacija BiH – 4 svi za, Republika Srpska – 4 svi za. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram sukladno članku 104. stavak (2) Poslovnika Doma naroda, Dom je prihvatio Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva, kao nadležnog iz stavka (1) ovog članka i predloženi Zakon smatra se ovim činom odbijenim. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku četiri današnjeg dnevnog reda, Ad. 4. Izvješće o radu povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. i 2019. godinu: a) Izvješća o radu Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 02-50-18-335/20 od 17.06.2020. i za 2019. godine, broj: 02/1-50-18-172/20 od 17.06.2020.; b) Izvješća o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 02/2- 50-18-1245/20 od 24.06.2020. i 2019. godinu, broj: 02/2-50-18-172/20 od 24.06.2020.; c) Izvješća o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018, broj: 02-50-8-1034/20 od 29.05.2020. i 2019. godinu, broj: 02-50-18-172/20 od 29.05.2020.