Govor

Gospodine predsjedavajući, kolege i kolegice delegati, uvaženi gosti. Zapravo, dugo sam ovdje u institucijama BiH, a čini mi se kad god treba riješiti nešto što jeste problem BiH nikako da shvatimo da ulazni parametri u bilo koju reformu, pa ni reformu pravosudnog sistema ne može biti mržnja i osporavanje i dociranje. Na svakoj reformi dobro bi bilo da tražimo prijatelje, a da ne proizvodimo neprijatelje. Vrlo mi je teško oteti se utisku kad čujem da kolege osporavaju i moram da kažem, da mržnja prema Miloradu Dodiku i SNSD-u neće riješiti nijedan problem u ovoj zemlji. Gdje je još mržnja kao ulazni parametar riješila bilo koji problem? Našu snagu u Parlamentu, u jednom i drugom domu, su odredili građani na izborima, to se nekom može sviđati, nekom ne sviđati, zato ja pozivam da to izbjegavamo, jer to gotovo nikog ne interesuje. Ono što jeste sigurno osjećaj javnosti i o čemu mi svi pričamo, pa i Milorad Dodik, pa i Republika Srpska, pa i Federacija, pa i građani, jeste stvoreno stanje, atmosfera da pravosuđe nije uređen sistem. A želim da vas podsjetim koliko je truda i političke volje, pa uravo i taj SNSD i Milorad Dodik i svi mi uložili da se dođe do prvog koraka u reformi pravosuđa, nije to bio lagan proces i to je bio doprinos. I nema revolucionarnih rješenja, u ovoj zemlji mora postojati neki evolutivni put, a evolutivni put traži da se ne osporavamo, da se ne mrzimo, da vidimo gdje postoje argumenti i nije reforma pravosudnog sistema samo VST, VST je dio pravosudnog sistema. Ima ljudi ovdje i u Parlamentu, to je njihovo pravo da osporavaju ljude koji su izabrani tamo, ali bojim se da ima i onih kojima je cilj da naprave anarhiju u pravosuđu pa da drugi dođu i da redaju koske, to bi valjda bio drugi korak u pravosudnoj reformi. Teško mi je vjerovati u to, ali se ne mogu oteti utisku. Ja cijenim trud koji bilo koji poslanik uloži da predloži zakon, stvar je ovdje poslanika da kažu svoje mišljenje, da ih niko za to ne osporava ili da ih ne proziva. Imam osjećaj da je reforma pravosuđa u glavama nekih ljudi samo vođenje kadrovanja u pravosudnom sistemu, a to je upravo ono što reforma treba da izbjegne, ali to je urpavo ono što reforma po dubini treba da izbjegne. Vi znate da je Evropska komisija sa vlastima BiH ušla u Strukturirani dijalog vezano za reformu pravosudnog sistema, jel’ nam iko objavio šta se dešava, ide li to, ne ide li, gdje smo, hoćemo li dobiti bolja rješenja u BiH, ne samo, pominjem, za VST. Imam osjećaj da se preko VST-a želi ući u destrkciju, to je moj osjećaj, nemojte mi zamjeriti, može biti sa najboljom namjerom, ali sistemska rješenja traže da se, da institucije koje su zadužene za to nude rješenje, a to znači široki dijalog u BiH. Želim da vas podsjetim koliko je truda uloženo da se dođe do prvog koraka i dubine reforme, svaki izlazak iz postojeće dubine traži iste partnere za sto. A šta mi radimo? Mi ih osporavamo, mi kažemo da samo oni nisu ti koji treba da učestvuju u reformi pravosudnog sistema, a birači su rekli, rekli nešto drugo. I ono što želim danas da kažem, mi imamo, dakle, izvještaj komisije, da se vratimo dnevnom redu, moramo se izjasniti, ako prođe govorimo o meritumu Zakona, ako ne prođe nema ljutnje, a želim, mi smo, dakle, ovo je Dom naroda i mi imamo ovdje i izješnjanje, dakle, Vlade Republike Srpske. Nemojte da to ljudi lomimo preko koljena, nije dobro. Trebaju nam za reformu, bilo koju, pa i reformu pravosudnog sistema i oni kažu – da, reforma da, suštinska reforma da, parcijalni potezi u reformi pravosuđa su neprihvatljivi, jer neće riješti ono što jeste suštinski problem pravosudnog sistema. Nemojte pričati Republika Srpska neće, neće SNSD, reforma da, ali ona treba obezbijediti dijalog, a ne mržnju i osporavanje. Ovo što čujete različite stavove iz Republike Srpske, dobro bi bilo da ih nema, ali vas molim iz Federacije, moje prijatelje, da ne docirate, nećemo doći do reforme. Dakle, reformu možemo obezbijediti, dakle, ne VST-a nego pravosudnog sistema samo sjedanjem za zajednički sto i provesti noć i noći pričajući o reformi pravosudnog sistema i tražeći rješenje. Ja ne znam da u bilo kojoj sali danas traje rasprava o reformi pravosudnog sistema. Koliko sam ovdje nisam našao nijedan skup ... kojem se razgovara, pa kako ćemo doći i ne sporim pravo kolegi Mektiću da ovo predloži, a naše je da cijenimo da li je ovo dobro i da li ovo jeste to što će poboljšati stanje. Ja sam bliži ocjeni da ovim Zakonom se obezbjeđuje snažniji uticaj na kadrovanje u pravosuđu, to za mene nije reforma. I evo, dakle, Mišljenje ministarstva Republike Srpske gdje oni kažu decidno – ističemo da nismo saglasni sa parcijalnim odlučivanjem po ovom pitanju iz razloga što traje dijalog između Evropske unije i BiH vezan za Strukturirani dijalog. Ajte da pokažemo malo strpljenja, dajte da im pomognemo, da stvorimo političku atmosferu, da ljudi izađu sa dokumentima, Vijeće ministara koje će značiti reformu pravosudnog sistema i imaće našu podršku, ali i naše učešće u tome. I ja vas još jednom molim, ajte da se ne optužujemo, da pokušamo mijenjati stil i ovdje, treba nam zbir za svaki uspjeh u razlici gubimo svi, gubi i BiH. Ako ovo možete shvatiti kao drugarski poziv, u politici zbir daje rezultat, a razlika gubitak. Hvala vam lijepo.