Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege na neki način se nadovezujem na gospođu Bradaru, moju prethodnicu. Dakle, tačka 3. je – Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu, pod brojem tim i tim, od 02.03.2020. s Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Već smo čuli neke koji su glasali jutros protiv, ovaj, ustavnog osnova i zakonskog osnova za ovaj predloženi Zakon. Kolega Fazlić i ja smo glasali za, jer smatramo da postoji i ustavni i zakonski osnov za ovakvo nešto, a sam meritum i ono o čemu je govorio kolega Nović, o tome se već da raspravljat, jer kao što vidite u tačci dnevnog reda 02.03. je podnešen Prijedlog zakona, već i neki sami rokovi koji su predviđeni u ovim izmjenama su prošli, znači nisu više ni realin, ni provodivi. Dakle, mi smo, kolega Fazlić i ja, glasali za ustavni osnov i zakonski osnov i naravno poštujući i Poslovnik i onako kako Komisija glasa, Komisija je dala negativno mišljenje, mi naravno ovdje opet imamo priliku da se izjasnimo oko tog negativnog mišljenja Komisije. Vrlo kratko, dakle, Zakon nije nikakav plod Adilove grupe, pod navodnicima, dakle to je prošlo Zastupnički dom. Kako je prošlo, ko je glasao iz Republike Srpske, ko je glasao iz Federacije? Dakle, Zakon je prošao jedan dom u ovome Parlamentu i sasvim je legitimno da se pojavljuje pred ovim Domom. Ishod Zakona, kao i sama ambicija Zakona da riješi stvari u samoj prvoj rečenici, gdje kaže – prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, uz postojeće zakonsko rješenje koje imamo i uz situaciju političke realnosti u BiH kakvu imamo i neke članove koji već u ovoj godini su zamjenjeni po istom tom zakonu koji funkcioniše i uz Strukturalni dijalog koji traje neprekidno godinama, a ne donosi nikakvog rješenja i uz sredstva i energiju i napore koje su uložili prijatelji ove zemlje o kojima je govorio gospodin Bećirović, ovaj, mi možemo samo konstatovati da stanje nije dobro. Pravit sad paralele između gospođe Kreso, kad je presjedavala Sudom BiH, i gospodina Gorina Salihovića, kad je bio tužilac, sa dvojcem danas, pretpostavlja se na gospođu Tadić i na predsjednika VSTV-a, gospodina Tegeltiju ili sad otvarati priče o Dodiku kao lideru stranke ili članu Predsjedništva, dakle to je sve van dnevnog reda. Ali ono što možemo svi konstatovati je da stanje nije dobro, to nam kaže Evropska komisija, to nam kaže Evropska unija, to nam kaže Ured visokog predstavnika, odnosno Vijeće za implementaciju mira i to nam kaže, ako hoćete, i Ambasada SAD u BiH, koja je uz EU najviše sredstava dala i stručne i materijalne pomoći u to tzv. nezavisno pravosuđe. Ja mogu samo konstatovati da je očito ovim stanjem iz diplomatskog kora i sastava Vijeća za implementaciju mira u BiH zadovoljan samo ruski, izgleda, ambasador. A, dakle, mi smo glasali, kolega Fazlić i ja, za ustavni osnov i zakonski osnov ovoga Zakona, naravno da je nerealno pričati o ovim rješenjima koja se nude u ovom Zakonu, ali, kažem, to danas očito i nije tema dnevnog reda, a i realnost je takva i u ovome Domu da ovaj Zakon je samo još jedan od pokušaja da se neke stvari unaprijede, ali nažalost vidim da smo daleko od nekih konkretnih rješenja. Hvala.