Govor

Zahvaljujem. Građanima BiH nesumnjivo treba efikasan, nezavisan, moderan, profesionalan pravosudni sistem. Nažalost, trenutno stanje je takvo da pravosudni sistem nije ni nezavisan, ni profesionalan, ni efikasan, ni moderan. Stanje u pravosuđu je loše i to su već konstatirali u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, da je stanje loše to misli gotovo i polovina delegata ovdje u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, da ne govorim o tome šta misli struka, šta misli javnost itd. da li ima iko ko je zadovoljan sa trenutnim stanjem. Međutim, ja želim danas na ovoj tački dnevnog reda da upozorim na jednu drugu stvar i da podsjetim, naš strateški cilj kao BiH ili jedan od dva strateška cilja je punopravno članstvo u EU, moralo bi nas i te kako da interesira kako EU gleda na taj pravosudni sistem, šta nam poručuju. EU je uložila milione eura u reformu pravosudnog sistema i nedvojbeno ljudi govore da su nezadovoljni s onim kakvo je trenutno stanje. Šta nam poručuje Evropska komisija? U februaru ove godine vrlo jasno su poslali nedvojbenu poruku, upozorili su čak da bi mogli i obustaviti finansiranje reforme pravosuđa u BiH, ja mislim da je to vrlo ozbiljno upozorenje koje bi mi trebali na najozbiljniji mogući način da shvatimo. Štef Delegacije EU u BiH, gospodin Satler, isto tako govori, evo pogledajmo i zaključke Vijeća za implementaciju mira, takođe nezadovoljni načinom rada, između ostalog i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Nije dobro ako mi sve to ignoriramo, zato sam protiv Mišljenja Ustavnopravne komisije, mislim da je ono neosnovano. Podržaću ovaj Zakon, još više ću podržati kada sam čuo ovo uvodno izlaganje koji su argumenti kolegice Dušanke Majkić protiv usvajanja ovog Zakona. Pa ona navodi, kaže – da li je neko konsultovan ili nije oko ovoga. Ma kakve više veze, evo u ovom Domu naroda, ima da li je konsultovan ili nije, očigledno je da su svi koji su trebali biti konsultovani da jesu konsultovani, ali u ovom slučaju bili ili ne bili konsultovani mi imamo dio delegata, govorim sada o Domu naroda, koji kontinuirano na svim tačkama obaraju, blokiraju, zloupotrebljavaju, opstruiraju i to nije samo kod ove tačke dnevnog reda. Ima li, kaže, ijedan zakon koji predlaže da se napravi jedan korak naprijed? Koliko ja znam gospodin Mektić je opozicioni poslanik, ko vama zabranjuje kao dijelu parlamentarne većine da predložite takve zakone. Mogli ste ih do sada predlagati, mogli ste ih i danas predložiti, dakle ne postoji tu nikakva zabrana. Međutim, kad se govori o pravosudnom sistemu i kakvo nam je stanje u pravosuđu među brojnim primejrima najeklatantniji primjer je afera „Referendum“. Dakle, potpuno antidejtonski referendum, potpuno antiustavni referendum, zamislite neko u entitetu napravio referendum o konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda BiH. Ko može bilo kakvim argumentom ovdje da objasni zašto Milorad Dodik nije sankcioniran zbog toga? Jasan je Dejtonski mirovni sporazum, jasan Ustav BiH, odluke Ustavnog suda BiH, dakle mora se zakon provoditi, on mora da važi jednako za sve. Mislim da je ovo stanje zaista neodrživo, ovaj Zakon ne rješava on najveći dio problema u kojima, u kojem se nalazi pravosudni sistem, ali podržat ćemo ga barem jedan dio ovdje delegata zato što ipak predstavlja jedan korak naprijed. Može predstavljati i prvi korak u pozitivnom pravcu, ono što je opasno trenutno jeste ne samo da mi imamo loše stanje, mi se ljudi krećemo potpuno u pogrešnom smjeru, ovo je krivi smjer. Ovo ko ne vidi on je slijep od očiju, bojim se da ovakvim načinom rada i rezoniranja nekih stvari BiH, sve njene građane i narode vodimo u izolaciju, idemo potpuno suprotno od onoga šta su naši zajednički strateški ciljevi, o tome treba da razmišljamo. Zahvaljujem.