Govor

Zahvaljujem kolegi Bosiću. Za riječ se javio, za diskusiju Denis Bećirović. Izvolite.