Govor

Poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. Nastojaću sa nekoliko rečenica da kažem zašto sam danas i lično bio protiv ovog Zakona na Ustavnopravnoj komisiji. No prije toga samo Vama, gospodine Bosiću, molim, nemojte nas, nama svima spočitavati da smo mi ti koji podržavamo nezakonit ili ne znam kakav rad pravosuđa, to nije u najmanju ruku korektno da Vi jednu cijelu partiju i pripadnike te partije optužujete, a precizno sam vidio, odnosno zapisao šta ste rekli. To ako imate personalno pa da kažete, to Vi imate pravo, ali nemate pravo da svima govorite kako mi negativno utičemo na taj sud i ne dozvoljavamo ovo ili ono. Ja Vas molim da o tome vodite računa, to je jednako kao kad bi cio narod jedan optuživao za zločine ili za nešto drugo, to nije ni korektno, ni demokratski, ni civilizovano. S druge strane, vidite zašto ja nisam danas glasao za ovo. Pažljivo sam pročitao Prijedlog zakona i moram vam reći kada bi se ja pitao da Parlament BiH da li treba ili ne treba da ima uticaj na pravosuđe, ja bi to rekao da, da. Ali ima li ovim Zakonom uticaj na pravosuđe i šta će se dogoditi ako ovaj Zakon sutra ugleda svjetlo dana? Evo neću da elaboriram ni član 2. gdje je rečeno kada prestaje mandat postojećim članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, dakle njima će prestati mandat naknadno, naknadno nego što se sprovede postupak izbora ... drugi. Dakle, mi ćemo prvo provesti izbor ovaj novi, pa ćemo onda reći ukidamo ove. Prosto je to malo nevjerovatno, pa čak i pod pretpostavkom evo da zakon, da je ugledao svjetlo dana u prvom čitanju, pa da se amandmanski i to ispravlja, možda bismo i mogli na tu temu da govorimo. Ne mogu da prihvatim da ovaj Zakon prođe, a da nijednog suvislog nema obrazloženja zašto se ovaj Zakon predlaže. Evo nemojte da, da ništa izmišljamo, kažemo neusvajanje izvještaja o radu VSTS-a. Prvo, Parlament i ne usvaja, ni Dom naroda, ni Predstavnički dom, to smo već ne znam koliko godina konstatovali, da je to primanje k znanju i mislim da je trebalo u najmanju ruku reći precizno to. Pa nije usvojeno, kako se ovdje navodi, ni 2015. godine, ni 2016. godine, ni 2017. godine, ni 2018. nijedne godine to nije usvojeno, ali evo sad smo se sjetili 2020. jel’ da, da to predložimo. Šta smo čekali i zašto to onda nismo i ranije? Jer smo, zašto Savjet ministara, obrazloženje koje je dao gospodin Bosić, da je dobio to obrazloženje, vjerovatno jeste dobio, ali znamo i nešto drugo iz toga kako su tekle sve aktivnosti oko formiranja komisije i šta se sve tamo dešavalo nekoliko godina i nije to tako uprošteno bilo kako se to čini, da Republika Srpska nije predložila jednog člana i čekalo se pet godina da se ništa ne desi. Pa zamislite dalje, drugo, razlog predlaganja ovog Zakona je, kažu, između ostalog zapanjujuća podrška ostalih članova Savjeta koju je dobio predsjednik Savjeta VSTS. Pa molim vas lijepo, pa zamislite sada da bi mi svi trebali ovdje koji smo, ako damo podršku ovoj trojici ljudi koji su predsjedavajući Doma, ovaj, i zbog toga treba njih trojicu smijeniti jer, nas smijeniti zato što smo dali podršku njima trojici, je li, možda malo karikiram, ali je tu negdje. Ili kaže, između ostalog, da ih smijenimo nisu radili, odsustvo spremnosti pravosuđa itd. Hoćemo da smijenimo Visoki sudski i dužilački savjet, a ja vas pitam sve, i seba i vas – zašto ne smijenimo sve direktore agencija koji ne rade? Na ovim domovima je desitine izvještaja palo i to ne jedne godine, u tim agencijama su se dešavale nezakonitosti, dosta krupne nezakonitosti, pa samo mi recite – pokrenu li iko pitanje da se smijeni direktor, zamjenik? Ne, niti govora. A zašto? Ma svi držite svoje i držali ste i po svoj prilici držaćete, onaj drži Srbe, onaj drži Bošnjake, onaj drži Hrvate, pa hajte stisnite pa smijenite direktora jedne agencije. E to neće voditi daleko nikog od nas, dok god ne shvatimo da je tamo profesionalizam potreban, a ne Srbin, Hrvat i Bošnjak na taj način. Neka ga i Srbina i Hrvata i Bošnjaka i treba poštovati tu, apsolutno, nacionalnu strukturu, ali mora i da pokaže da je on profesionalac na tom poslu. Pa ajmo onda donijeti zakon da smijenimo direktora neke, neću da imenujem sad nijednu agenciju, jel’ da, evo ovako po ovom istom principu, smjenjujemo direktora da bi postavili novog. Nije to suštinski, nije to sistemski pitanje i rješenje. Jer kad pogledate Zakon o VSTS-u ja bi jako bio zadovoljan da je ovdje rečeno – izmjene i dopune tog Zakona. Pa se mijenja član 4. koji govori o postavljanju, izboru VSTS članova, je li, i član 6. gdje se govori o prestanku mandata. Ko je god pročitao član 6. oko prestanka mandata ni ... u obrazloženju nijedan, nije se pozvalo uopšte ni na jednu odredbu tog člana 6. Pa kažemo ili kažu, Pribeov izvještaj pokazao je slabosti u Savjetu. Slabost ne znači smrt, pa valjda ako je neko slab daće mu se lijekovi, konstatovaće kakvo je njegovo stanje, pa ćemo popravljati. I ako nemam ništa protiv, ako je to u skladu sa zakonom da smijenimo i njih. Pa do toga da je, da se omogućava profesionalni izbor moralno kompetentnih ljudi. Prvo ko je utvrdio da su ovi, njih 15 moralno nekompetentni? A ko će garantovati da će doći moralno kompetentni, ako smo u ovakvoj situaciji kakvoj jesmo i izborima kakvim jesmo? Ja mislim da je ovdje ključ da se mi skoncentrišemo na donošenje novog zakona o VSTS-u, da razgovaramo ubrzano, hitno o reformi pravosuđa, ma koliko to neki htjeli više ili manje, nema ovdje ni u ovom, ni u drugim domovima ni nevinih, ni čistih, svi smo mi tu negdje i nemojte samo da razmišljamo da ćemo ovim riješiti pitanje pravosuđa u BiH, nećemo. Evo sutra pod pretpostavkom da sve ovo smijenimo, ja sam duboko ubjeđen da bez potpune, cjelovite reforme BiH neće pokazati ni pred svijetom, ni pred građanima svojim da može da se bori sa kriminalom, korupcijom, terorizmom i svim drugim nekim pošastima koje napadaju. Evo toliko, hvala.