Govor

Hvala kolegice Majkić. Vrijeme za ispravke krivog navoda je nešto kraće, pa vodite računa. Kolega Bosić, izvolite.