Govor

Hvala predsjedavajući. Pa i u ovoj zemlji će vam svi reći da pravosuđe ne radi kako treba i reće svi osim onih koji su zaduženi za funkcionisanje pravosuđa i onih koji su njihovi politički mentori i sponzori, jer jasno je ako jedna mala grupa ima korist od funkcionisanja i kontrole pravosudnog sistema normalno da će ona sve uraditi da ne dođe do promjene takvog sistema koji njima obezbjeđuje status i privilegije. Bio sam, ne znam riječ da nađem, ali zapanjen izjavom gospodina Tegeltije, koju sam juče gledao na televiziji, kad je rekao na direktno pitanje novinara – pa je li onda sve u redu u pravosuđu, je li sistem funkcioniše? On kaže – da, sistem pravosuđa funkcioniše, sve je u redu. I to je to. I ja ću se vratiti na sjednicu od prije dvije godine, ja mislim da je oko dvije godine, vanrednu sjednicu Predstavničkog doma na kojoj je jedina tačka bila funkcionisanje pravosuđa, uz skoro konsenzualni stav da je pravosuđe u velikom problemu i da je to glavni zadatak institucija da omoguće rad pravosuđa, doneseni su zaključci koji traže od Ministarstva pravde BiH da predloži u roku od 6 mjeseci novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Zašto o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu? Pa zato što je to institucija koja je zadužena za funkcionisanje pravosuđa i za čistoću njegovog rada. Nije Parlament zadužen za funkcionisanje pravosuđa u smislu direktnog nadzora i kontrole pojedinačnih slučajeva, to je upravo Visoki sudski i tužilački savjet i zato je bio zaključak da se tu mora dovesti do promjene da to bude nezavisna institucija od političkog uticaja, što je evidentno da je ovaj Visoki sudski i tužilački savjet pod debelim političkim uticajem nekoliko grupacija koje je evidentno da kroje procese u pravosuđu. Zašto nije proveden taj zaključak Predstavničkog doma, zašto Savjet ministara to nije urdio? Objašnjenje je da nisu mogli formirati komisiju za koju je Vlada Republike Srpske trebala da da jednog člana, to je i objašnjenje zašto nije ni početo u pripremi zakona u Savjetu ministara. Isti ministar pravde koji je bio tada je i sada je ministar pravde i sada ne funkcioniše ta grupa i sada se ništa ne radi, niti ima namjera da se bilo šta urdi oko mjenjanja situacije u pravosuđu. I oni koji hoće nešto da zakoče ili nešto da opravdaju naće sto, hiljadu način zašto to ne treba da uradi, evo slušali smo nešto od toga u obrazloženjima koleginice Majkić. Ako se to ne uradi, nema napretka u BiH, znači ako ne funkcioniše jedan stub od tri stuba vlasti, ne može biti, ne može demokratija funkcionisati u BiH, a ne funkcioniše stub pravosudne vlasti u BiH. Jedini način da se to promijeni je da se ovaj sistem kako je ovako i ovi ljudi koji su na vrhu ovog sistema skolene i da se napravi neki sistem koj će biti nezavisan od političkog uticaja za duži vremenski period. Imali smo, vrlo često imamo ovavke rasprave, povodom izvještaja tužilaštva, ... Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Tvrdnja predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da on ne želi da sarađuje sa Parlamentom BiH, da Parlament BiH nema nikakve nadležnosti kada su u pitanju, kada je u pitanju pravosuđe, direktno iznesena tvrdnja ovih dana u medijima BiH, je jasan signal šta se dešava i šta možemo očekivati u narednom periodu. A o čemu se radi, ima li Parlament prava da se interesuje, pa čak i da saslušava? Ovo je bila priča oko komisije, neke komisije koja je formirana u Predstavničkom domu. Pa naravno da ima, Parlament je odgovoran za ovakvo stanje, jer je Parlament donio zakon na osnovu kojeg je pravosuđe došlo u ovu poziciju. Parlament je odgovoran da donese zakone koji će sada ukinuti ovo stanje i donijeti nove uslove koji treba da isprave ovo što imamo sad, pa to i jeste pitanje Parlamenta. Pa Parlament treba da ispita pravosuđe da bi utvrdilo činjenice kakav novi zakon treba da donese, a Milan Tegeltija kaže – Parlament nema nikakve veze i ne smije ništa da raspravlja u vezi pravosuđa, ja i naređujem svim ostalim ljudima u pravosuđu da se ne smiju odazvati na pozive organa Parlamenta. Jer Istražna komisija je jedan od organa Parlamenta BiH. Tužiteljka i svi, uvijek imamo ista opravdanja, ne smije se politika miješati, kad pitate nešto, ne smije se politika miješati u pravosuđe. Bila je nedavno glavni tužilac BiH ovdje povodom izvještaja Tužilaštva i ponovila iste te riječi. Tražila je od mene da joj pismeno kažem na koja dva slučaja korupcije izborne i korupcije u vrhu vlasti u BiH mislim kada se obraćam u svojoj diskusiji koju sam tad imao. Ja sam napisao pismo glavnoj tužiteljki i naveo o koja dva slučaja mislim. To je pismo otišlo prije dvadesetak dana, poštom iz Doma naroda i nisam dobio odgovor, ali sam dobio odgovor danas posrednim putem, jer danas u medijima piše da je podignuta optužnica u slučaju, jednom od ta dva slučaja koja sam ja tamo navodio. Ako je to posledica mog pitanja, onda mi je drago što je napravljen i taj mali korak, ali to ukazuje da Parlament treba da vrši pritisak na pravosuđe da radi svoj posao. Nadam se da ću isti odgovor takav dobiti i u ovom drugom slučaju koji sam rekao, koji se tiče vrha vlasti BiH i njihove umješanosti u korupciju i bio bi zadovoljan, ne mora mi slati uopšte bilo kakve odgovore. Moram gospođi Majkić da odgovorim povodom ove pežorativne priče o tzv. Adilovoj grupi, odnosno o poslanicima u Predstavničkom domu iz Republike Srpske koji ne pripadaju vladajućoj koaliciji, na to se gospođa Majkić referisala i rekla je – da je SNSD rekao da nikada neće glasati u Domu naroda o onome što prođe Predstavnički dom glasanjem Adilove grupe. Je li tako, gospođo Majkić? Pa ova prethodna tačka je takva tačka, Zakon o državnoj pomoći je prošao kao sistemski zakon glasanjem predstavnika iz Republike Srpske koji nisu dio vladajuće koalicije i Vi ste sad glasali za taj Zakon, toliko o Vašoj konzistenciji i Vašoj riječi. Znači, da rezimiramo, gospodin Mektić kao poslanik je predložio zakon koji zvuči drastično, ali taj zakon bi trebao da bude sječa mačem Gordijevog čvora koje je nemoguće na drugi način presjeći. Ako se to ne uradi na drastičan način, uvijek će biti ovakvih natezanja i ovakvih diskusija i parlamenata i specijalnih sjednica bez ikakvog pomaka, jer ne postoji politička volja da se to pomakne. Zato bih podržao, da glasam, podržao bih ovaj Zakon uz sve mane koje ima, ali svjestan da on neće proći zato što i u ovom Domu odlučuju oni koji su na neki način sponzori ovakvog pravosudnog sistema u BiH. Hvala.