Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedlog zakona, članak 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i načelima na kojima je Prijedlog zakona utemeljen. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sketora i Ustavnopravnog povjerenstva Doma. Zakonodavno-pravni sektor utvrdio je da Prijedlog zakona nije usklađen sa odredbama članka 95. Poslovnika Doma naroda uz sugestiju da Prijedlog zakona treba dopuniti mišljenjima Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH i Direkcije za evropske integracije. Zastupnički dom je 26.05. ove godine sukladno Mišljenju Zakonodavno-pravnog sektora Parlamentarne skupštine BiH dostavio Mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH i Direkcije za europske integracije. Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda nije podržalo načela Prijedloga zakona. Riječ dajem predlagatelju, odnosno predsjedatelju, oprostite, Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, kolegi Čolaku, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem predlagatelju, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Nema prijavljenih, ne vidim ni interesa za prijavu. Kolegice Majkić, izvolite.