Govor

Kako je ovo drugo čitanje u njemu se vodi rasprava o popravcima i glasuje se o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvješće Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda, Povjerenstvo je prihvatilo tekst Prijedloga zakona, te predlaže i Domu njegovo usvajanje. Zastupnički dom na 8. sjednici, odžanoj 15, 19. i 20. svibnja 2020. godine, usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne potpore u BiH u drugom čitanju. Riječ dajem gospodinu Fazliću, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Sada dajem riječ predlagatelju Zakona, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se netko javlja za riječ? Prijava nemamo, ne vidim ni interes za prijavu. Zaključujemo raspravu. Hvala vam lijepo. Glasujemo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sustavu državne potpore u BiH u drugom čitanju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – za 14. Federacija BiH – 10 svi za, Republika Srpska – 4 svi za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sustavu državne potpore u BiH je usvojen u drugom čitanju u istovjetnom tekstu kao i u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Hvala vam. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, Ad. 3. Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH u sadašnjem sastavu (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-472/20 od 02.03.2020. godine, s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH