Govor

Hvala Vam. Vi ste ispunili svoj zadatak, ja sam to razmio. Obzirom da nemamo dopuna dnevnog reda, zaključujemo raspravu. Sukladno članku 60. Poslovnika Doma naroda dnevni red je usvojen i o njemu se ne glasuje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH