Govor

Kolega Čoviću isključivo prema Poslovniku Doma naroda, prema kojem traba da radite i Vi i ja i svi ostali, ja sam tačno pripremio kako treba tačka dnevnog reda da se zove, dio materijala koji se odnosi na mene. Ono što sam ja od Vas tražio, da bi ovo predao da bude tačka dnevnog reda, jeste da dobijemo informaciju, evo možemo to i usmenim putem, od Vijeća ministara da li imaju ikakvu informaciju o ovom pitanju koje je legalno i u skladu s Poslovnikom postavljeno na sjednici Doma naroda. Ako takvog odgovora nema od Vijeća ministara, onda nema svrhe da dostavljam materijal. Na kraju krajeva poruke koje sam želio poslati su jasne.