Govor

Hvala Vam lijepo. Evo Vi ste svoje kazali, nemamo više rasprava ponovno, ni po pozivanju na kršenje Poslovnika ili neku drugu poslovničku mogućnost za raspravu. Zaključujemo raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Znači, Vi ste predložili točku dnevnog reda, ako imate taj prijedlog, ja ću ga stavit na izjašnjavanje, ako ga nemate onda mi je žao, smatraćemo da ga nismo dobili i da ste Vaše vrijeme iskoristili na način kako ste to već uradili i evo još ću Vas jednom zamoliti, kolega Bećiroviću, bez obzira što se javljate na povrede Poslovnika, ima ovdje ko brine o provođenju Poslovnika, a Vas molim, bez obzira na Vaše zadovoljstvo prethodnim pitanjima, to ćete rješavati kroz druge točke dnevnog reda mogućih sjednica kad takve aktivnosti budu ovdje razmatrane, a sada isključivo raspravljamo o dnevnom redu, kolega Bećiroviću. Izvolite.