Govor

Kolega Čoviću, ja sam pripremio da dostavim tu tačku dnevnog reda, ali tražim da utvrdimo da li postoji bilo kakva informacija Vijeća ministara o tome, da ne bi zloupotrijebio javljanje u vezi s Poslovnikom podsjećam konkretno na sledeće odredbe. Član 155. – ako je delgat nezadovoljan odgovorom, delegat može tražiti da mu se odgovor dostavi u pisanoj formi u roku od 15 dana. Ja sam to tražio, dakle, u januaru, nije prošlo 15 dana, prošlo je 6 mjeseci i nemam tog odgovora, zato hoću danas da utvrdim da li to postoji. Član 157. prekršen, član 158., član 23. i član 11.