Govor

Evo, ja ću vas još jednom zamolit, kad se već ovako javljamo, da ipak pazimo na vrijeme. Hvala Vam lijepo. Više rasprava nema. Kolega Bećiroviću, prijedlog točke dnevnog reda sukladno Poslovniku možete dostaviti da možemo se o njemu izjasniti, u pisanoj formi nam treba prijedlog dnevnog reda. Imamo i povreda Poslovnika. Kolega Bećirović, izvolite.