Govor

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Prije nepunih 6 mjeseci ovdje na sjednici javno sam pitao predsjedavajućeg Vijeća ministara – šta Vijeće ministara čini u vezi sa donošenjem zakona o zabrani genocida i holokausta u BiH? Nažalost, gotovo 6 mjeseci je prošlo nisam dobio nikakav odgovor, zbog takvog nemarnog odnosa želim istaći nekoliko stvari, a onda i dati konkretan prijedlog. Prvo, ovdje iz zgrade Parlamentarne skupštine BiH želim javno pozvati visokog predstavnika u BiH, gospodina Valentina Incka da do 11. jula ove godine proglasi zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to civilizacijska obaveza i UN-a i Evropske unije i cijele međunarodne zajednice, ako je međunarodna zajednica na neki način izdala Srebrenicu 1995. godine, nema nijednog razloga da 25 godina poslije 2020. godine međunarodna zajednica, koja je sastvni dio ustavnopravnog poretka BiH, kapitulira pred negatorima međunarodnih presuda. Želim javno da podržim i peticiju Kluba 100-PLUS, koji je 12. june ove godine dostavio također peticiju sa 8 372 potpisa, a podsjećam da taj Klub čini, čine prijatelji BiH iz gotovo dvadeset sedam zemalja svijeta. Presudu o genocidu nad Bošnjacima donio je Međunarodni sud pravde, najviši sud na našoj planeti. Evropski parlament je 11. juli utvrdio kado dan sjećanja na genocid. Kongres SAD je usvojio rezoluciju također, Parlament Kanade, Parlament Australije, Parlament Ujedinjenog Kraljevstva, brojni drugi parlamenti širom svijeta. Dakle, cijela planeta priznaje da je počinjen genocid samo u BiH imamo još uvijek, nažalost, ekstreme koji negiraju presude najviših svjetskih sudova. Da to tako, dakle, ne bi i dalje bilo od Vas, gospodine predsjedavajući, tražim da danas još jednom ovdje provjerite da li u ovom trenutku postoji bilo kakva informacija Vijeća ministara o ovom pitanju. Ako postoji ja Vam u skladu s našim Poslovnikom dostavljam u pisanoj formi, kako Poslovnik nalaže, prijedlog za dopunu dnevnog reda. Ako ne postoji nema svrhe da Vam dostavljam taj prijedlog u pisanoj formi. Želim još jednom obavijestiti cjelokupnu javnost da je to još jedan pokazatelj nemara dijela Vijeća ministara BiH i zato visoki predstavnik u BiH ima i civilizacijsku i moralnu i istorijsku i dejtonsku obavezu da do 11. jula nametne, odnosno proglasi ovakav zakon u BiH. Vjerujem da međunarodna zajednica ne treba 25 godina nakon genocida da kapitulira pred onima ....