Govor

Dame i gospodo, poštovane dame i gospodo, ja ću vas zamoliti da zauzmete svoja mjesta. Hvala vam. Dame i gospodo izaslanici, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 8. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redoviti gosti, predsjedatelj i članovi Vijeća ministara BiH, predstavnici Neovisnog odbora za neovisna tijela policijskih struktura BiH, Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, koji redovito prate rad našeg Doma. Sjednici je nazočno 15 izaslanika – 5 iz bošnjačkog, 5 iz hrvatskog, 5 iz srpskog naroda. Za 8. sjednicu predlažem izmjenjeni dnevni red. Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sustavu državne potpore u BiH (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1694/19 od 25.09.2019. i 28.02.2020.; 3. Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH u sadašnjem sastavu (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-472/20 od 02.03.2020. godine, s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 4. Izvješće o radu povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. i 2019. godinu: a) Izvješća o radu Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 02-50-18-335/20 od 17.06.2020. i za 2019. godine, broj: 02/1-50-18-172/20 od 17.06.2020.; b) Izvješća o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 02/2-50-18- 1245/20 od 24.06.2020. i 2019. godinu, broj: 02/2-50-18-172/20 od 24.06.2020.; c) Izvješća o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018, broj: 02-50-8-1034/20 od 29.05.2020. i 2019. godinu, broj: 02-50-18-172/20 od 29.05.2020.; 5. Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-409/20 od 12.02.2020.; 6. Prijedlog odluke o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-5,1/20 od 26.05.2020.; 7. Izvješće o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, dostavljeno od Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-34-1-1841/18 od 01.08.2018.; 8. Izaslanička inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: “U skladu s člankom 9. i 154. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, podnosim inicijativu prema Vijeću ministara BiH – Ministarstvu civilnih poslova BiH da hitno izdvoje financijska sredstva za rješavanje statusa i problema funkcioniranja Srednje medicinske škole Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II“ u Bihać, broj: 02-50-6-2123/19 od 09.12.2019.; 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Europskog parlamenta, dostavljena od Zajedničkog kolegija obaju domova Parlamentarne skupštine BiH; 10. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavi medicinskih protumjera za Bosnu i Hercegovinu, dostavljen od Predsjedništva BiH, broj: 01,02-21- 1-927/20 od 11.05.2020.; 11. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primatelj), koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvedbu projekta), u iznosu od 9.500,00 eura – Energetska učinkovitost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-998/20 od 22.05.2020.; 12. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Hitni projekt za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1103/20 od 05.06.2020. To je trinaest točaka, oprostite dvanaest točaka današnjeg dnevnog reda. Ovo je usuglašeni izmjenjeni dnevni red Kolegija Doma naroda, koji ste dobili. Javlja li se netko za riječ? Kolega Bećirović, izvolite.