Govor

U ime Kluba srpskog naroda predlažem kandidata za drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda, gospodina Nikolu Špirića. Da li neko od delegata iz reda srpskog naroda ima prijedlog za drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda? Nema. Prelazimo na glasanje. Molimo da pokrenete. Glasanje je završeno – konstatujem da je 12 za, 2 protiv. Konstitujem da je za drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, ...