Govor

Hvala lijepo. Da li neko od delegata iz reda hrvatskog naroda ima prijedlog za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda? Nema. Glasamo o prijedlogu Kluba hrvatskog naroda za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda. Možete glasati. Glasanje je završeno – 12 za, 2 uzdržana. Konstatujem da je za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH izabran gospodin Dragan Čović. Hvala.