Govor

Poštovani predsjedatelju. Sukladno članku 7. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Klub hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH za prvog zamjenika predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine predlaže doktora Dragana Čovića.