Govor

Molim predsjedavajućeg Kluba hrvatskog naroda da predloži kandidata za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda.