Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, poštujući sve ovo što ste u uvodu kazali, a u skladu sa članom 7. stav (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 28. februara 2019. godine Klub delegata bošnjačkog naroda donio je odluku o prijedlogu kandidata za predsjedavajućeg Doma naroda. Za predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH predlaže se Bakir Izetbegović. Hvala.