Govor

Dozvolite mi da vas podsjetim na odredbe člana 7. Poslovnika koji se odnosi na izbor predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg ovog Doma. Član 7. (Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Doma) Stav (1) Nakon što su osnovani klubovi naroda Dom između svojih članova bira po jednog predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda koji će obavljati dužnosti predsjedavajućeg, prvog zamjenika predsjedavajućeg i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma. Predsjedavajući ne može biti izabran iz istog konstitutivnog naroda kao predsjedavajući Predstavničkog doma. Stav (2) Svaki klub naroda i svaki delegat ima pravo da predlaže kandidate za ove dužnosti. Nakon što se utvrdi lista kandidata za svako mjesto, glasa se. Ako za jedno mjesto ima više kandidata, prvo se glasa za kandidata kojeg je predložio klub naroda. Stav (3) Ako od više kandidata za jedno mjesto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu ili su dobili isti broj glasova, glasanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najviše ili isti broj glasova. Stav (4) Odluka o izboru donosi se na način utvrđen za odlučivanje u Domu. U slučaju usaglašavanja usaglašavanje će obaviti predsjedavajući klubova naroda. Ako usaglašavanje ne uspije, glasanje se ponavlja. Stav (5) Ako nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasanje se u cjelini ponavlja. Dozvolite da vas prije predlaganja kandidata podsjetim, takođe, na odredbe članova 75. i 76. Poslovnika. Član 75. (Donošenje odluka) Stav (1) Sve odluke u Domu donose se većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju. Stav (2) Delegati će uložiti maksimalne napore da ta većina uključuje najmanje 1/3 glasova delegata sa teritorije svakog entiteta. Stav (3) Ako većina glasova ne uključuje 1/3 glasova delegata sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući Doma i njegovi zamjenici sastat će se kao komisija i pokušati da obezbijede saglasnost u roku od tri dana nakon glasanja. Stav (4) Ako to ne uspije, odluke se donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju pod uslovom da glasovi protiv ne sadrže 2/3 ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta. Član 76. (Postupak odlučivanja kada većina ne sadrži 1/3 glasova sa teritorije svakog entiteta) Stav (1) Ako većina glasova ne sadrži 1/3 glasova sa teritorije svakog entiteta, Kolegij Doma će, radeći kao komisija, nastojati da postigne saglasnost u roku od tri dana. Stav (2) Ako predsjedavajući Doma i zamjenici predsjedavajućeg Doma postignu saglasnost člana 75. stav (3) ovog Poslovnika, relevantatna odluka Doma smatra se usvojenom, a Dom se o tome obavještava na odgovarajući način. Izuzetno od odredaba člana 19. ovog Poslovnika, saglasnost se postiže konsenzusom predsjedavajućeg Doma i zamjenika predsjedavajućeg. Stav (3) Ako Kolegijum Doma ne uspije da postigne saglasnost odluku donosi većina od ukupnog broja delegata koji su prisutni i koji glasaju uz uslov da glasovi protiv ne sadrže 2/3 ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta. Stav (4) U slučaju da nema kvoruma, te ako nakon pauze predsjedavajući Doma utvrdi ili glasanje pokaže da i dalje nema kvoruma, razmatranje pitanja odgađa se za sljedeću sjednicu. Stav (5) Ako se delegat prilikom glasanja ne izjasni za, protiv ili uzdržan, a prisutan je u sali prilikom glasanja, smatra se da je uzdržan. Prije nego što pristupimo davanju prijedloga za predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda, želim da vas podsjetim da je za predsjedavajuću Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH imenovana gospođa Borjana Krišto iz reda hrvatskog naroda. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH imenovan je gospodin Denis Zvizdić iz bošnjačkog naroda i za drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH imenovan je gospodin Nebojša Radmanović iz srpskog naroda. U skladu sa članom 7. stav (1) Poslovnika Doma naroda, predsjedavajući ne može da bude izabran iz istog konstitutivnog naroda, kao predsjedavajući Predstavničkog doma. Imajući u vidu član 7. stav (2) svaki klub naroda, kao i svaki delegat imaju pravo da predlože kandidate za predsjedavajućeg, odnosno zamjenike predsjedavajućeg Doma naroda. Prvo treba da predložimo kandidata za predsjedavajućeg Doma naroda, a u ovom slučaju mjesto predsjedavajućeg pripada kandidatu iz bošnjačkog naroda. Zatim, predlažemo prvog zamjenika predsjedavajućeg iz hrvatskog naroda, a potom drugog zamjenika predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda. Želim da vas podsjetim da je članom 22. stav (1) Poslovnika Doma naroda predviđeno sljedeće – Predsjedavajući Doma automatski se rotira na toj dužnosti bez glasanja svakih osam mjeseci počevši od dana izbora predsjedavajućeg. Molim sada predsjedavajućeg Kluba bošnjačkog naroda da predloži kandidata za predsjedavajućeg Doma naroda.