Govor

Hvala lijepo. Konstatujem da je za predsjedavajućeg Kluba hrvatskog naroda imenovana Lidija Bradara, a za zamjenika predsjedavajućeg Kluba hrvatskog naroda imenovan je Bariša Čolak. Sada bih zamolio predstavnika Kluba srpskog naroda da obavijesti Dom ko je izabran za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Kluba srpskog naroda. Izvolite gospodine Špirić.