Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Uvažene dame i gospodo čestitam svima na izboru i pozdravljam sve prisutne. U skladu sa članom 4. i 5. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH konstituisan je Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Napominjemo da gospodin Denis Bećirović nije bio prisutan zbog porodične žalosti, je li. Tako da smo mi sa četri prisutna delegata u Klubu Bošnjaka za predsjedavajućeg Kluba izabrali Asima Sarajlića, a zamjenika Denisa Bećirovića. Evo, ovdje ću službama dostaviti i Zapisnik o formiranju Kluba. Zahvaljujem.