Govor

Nastavljamo sa radom. Da li ima potrebe da obrazlažete pauzu ili ne?