Govor

10 minuta. Predlažem 10 minuta pauze. Hvala.