Govor

Hvala. Poštovane dame i gospodo delegati činom davanja svečane izjave stekli smo uslove za obavljanje delegatske dužnosti. Konstatujem da sjednici prisustvuje 14 delegata, od toga 4 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Konstatujem da imamo kvorum za punovažno odlučivanje. Dobili ste Poslovnik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, prečišćen tekst Poslovnika Doma naroda i Vodič za delegate i poslanike Parlamentarne skupštine BiH. Materijale koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri dobićete naknadno. Dužnost mi je da vas zamolim da popunite obrasce koji su vam podijeljeni na klupe, a to su: - karton osnovnih podataka, - izjava o upoznavanju sa propisima iz oblasti obrade tajnih podataka, - izjava o spremnosti za postupanje u radu u skladu sa odredbama Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, - izjava o tome na kojem jeziku i pismu želite da primate materijale. Zamoliću vas da popunite obrasce i da ih predate zaposlenicima protokola ili sekretaricama u vašim klubovima. To je bilo nekoliko uvodnih napomena prije utvrđivanja dnevnog reda konstitutivne sjednice. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda konstitutivne sjednice Doma naroda. Predlažem sljedeći Dnevni red 1. Osnivanje klubova naroda; 2. Izbor predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda. Glasamo o predloženom dnevnom redu konstitutivne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim da se pokrene sistem glasanja.