Govor

Obavezujem se da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti,