Govor

Vratićemo na glasanje, ok, vratićemo glasanje o Prijedlogu zakona u drugom čitanju sa amandmanima koje je usvojila Komisija za finansije i budžet. Govorimo o Zakonu o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine sa amandmanima koje je usvojila Komisija za finansije i budžet. Glasamo za Zakon, u drugom čitanju, o Budžetu sa amandmanima koje je usvojila Komisija za finansije i budžet. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Tako da zajedno i sa prethodnim amandmanima ide na dodatno usaglašavanje. Idemo dalje, tačka 7. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zastupnice Sanje Vulić za uvrštavanje u dnevni red 22. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u BHRT-u, broj: 01-50-1-1392/21, veza: 01-50-1- 15-22/21, od 08.07.2021. Glasamo u drugom krugu o prijedlogu zastupnice Sanje Vulić. Ne postoji opća većina. Konstatujem da nije usvojen prijedlog. Idemo na tačku 8. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-1223/21, od 08.07.2021. Sada prvo glasamo u drugom krugu o zahtjevu za hitni postupak. Postoji opća većina, postoji entitetska većina. Obzirom da je zahtjev usvojen otvaram raspravu o Prijedlogu zakona. Nema prijavljenih. Molim vas da glasamo o Prijedlogu zakona. Postoji opća ali ne i entitetska većina. I ova tačka ide na dodatno usaglašavanje. Tačka 9. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-764/21, od 08.07.2021. (zakon u drugom čitanju). Glasamo u drugom krugu o Prijedlogu zakona u drugom čitanju sa amandmanima sadržanim u Izvještaju Ustavnopravne komisije. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatujem da je Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine usvojen. Tačka 10. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključcima sadržanim u Informaciji o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH (IGA) uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, broj: 01,02-50-18- 1232/21, od 08.07.2021. Glasamo, dakle, u drugom krugu o Prijedlogu zaključaka. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatujem da su zaključci usvojeni. Tačka 11. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o tranutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH (IGA) uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, broj: 01,02-50-18-1232/21, od 08.07.2021. Glasamo u drugom krugu o Informaciji. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatujem da je usvojena Informacija u drugom krugu glasanja. Tačka 12. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Šemsudina Dedića kojom se obavezuje Vijeće ministara BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, hitno preduzme aktivnosti prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske s ciljem izmjene i dopune Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (NN 51/2021, od 12, 05.2021.), broj 01-50-1-1062/21, od 08.07.2021. Glasamo u drugom krugu o zastupničkoj inicijativi. Postoji opća većina, postoji entitetska većina. Konstatujem da je inicijativa usvojena. Tačka 13. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da, u roku od tri mjeseca od usvajanja ove inicuijative, u zakonodavnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima Bosne i Hercegovine, kojim će biti omogućen i reguliran boravak digitalnih nomada u Bosni i Hercegovini, broj: 01-50-1-1364/21, od 08.07.2021. Glasamo u drugom krugu o zastupničkoj inicijativi. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatujem da je inicijativa usvojena. Tačka 14. – Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-01/4-16-10č1224/21, od 16.06.2021. Glasamo o usvajanju Izvještaja. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Idemo na dodatno usaglašavanje. Tačka 15. – Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-10-1225/21, od 16.06.2021. Glasamo o usvajanju Izvještaja. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Idemo na dodatno usaglašavanje. Tačka 16. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena, broj: 01,02-21-1-1640/21, od 18.08.2021. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Idemo na dodatno usaglašavanje. Tačka 17. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1647/21, od 19.08.2021. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Ići će se na dodatno usaglašavanje. Tačka 18. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-02, „Bosna i Hercegovina“, „WATSAN“ program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza I i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u gradu Zvorniku, broj: 01,02-21-1- 1669/21, od 25.08.2021. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma. Postoji opća ali ne postoji entitetska većina. Ići će se na dodatno usaglašavanje. Šteta za ove dobre projekte i grant sredstva. Tačka 19. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicione banke Grant Zajedničkog Evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-04, „Bosna i Hercegovina“, „WATSAN“ projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u općini Jajce, broj: 01,02-21-1-1685/21, od 31.08.2021. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma. Postoji opća ali ne i entitetska većina. Idemo na dodatno usaglašavanje. Tačka 20. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dopune broj I Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije, djelujući u ime Evropske unije, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-1725/21, od 13.09.2021. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju Dopune broj 1 Ugovora. Postoji opća ali ne i entitetska većina. Idemo na dodatno usaglašavanje. I konačno tačka 21. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija s Hrvatskom „Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci“ (WB-IGOO- BIH-TRA-02), koje su potpisane 11. decembra 2020. godine u Luksemburgu i 5. marta 2021. u Sarajevu, broj: 01-02-21-1-1733/21, od 15.09.2021. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju ovoga materijala. Postoji opća ali ne i entitetska većina. Ići ćemo na dodatno usaglašavanje. Uvažene zastupnice i zastupnici ovim smo iscrpili dnevni red današnjeg zasijedanja Predstavničkog doma. Zahvaljujem vam se na saradnji. O terminu naredne sjednice, kada očekujemo da nam se priključe i naše kolegice i kolege koji nisu danas bili sa nama, bićete blagovremeno obaviješteni. Svako dobro i vidimo se.