Govor

Imamo pozitivno mišljenje komisije. Otvaram raspravu. Niko se ne javlja, zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku 21. Ad. 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija s Hrvatskom „Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišc“ (WB-IGOO-BIH-TRA-02), koje su potpisane 11. decembra 2020. godine u Luksemburgu i 5. marta 2021. u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1733/21 od 15.09.2021.