Govor

Imamo pozitivan izvještaj komisije. Otvaram raspravu. Niko se ne javlja, zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku 18. Ad. 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicijske banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-02, „Bosna i Hercegovina“, „WATSAN“ program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u gradu Zvorniku, broj: 01,02-21-1- 1669/21 od 25.08.2021.