Govor

Komisija za finansije i budžet dostavila je svoje Mišljenje, Komisija je prihvatila Izvještaj. Otvaram raspravu o Izvještaju. Obzirom da se niko ne javlja zaključujem raspravu. I prije nego što pređemo na dalje tačke, odnosno na tačku 16. predlažem da objedinimo raspravu o tačkama od 16. do 21. jer je riječ o davanju saglasnosti za ratifikaciju materijala i sporazuma. Molim vas da glasamo o objedinjavanju rasprave o tačkama od 16. do 21. Hvala. Dakle, imamo opću većinu, ne postoji entitetska većina.