Govor

Komisija za finansije i budžet je dostavila svoje Mišljenje, Komisija je prihvatila ovaj Izvještaj. Otvaram raspravu o Izvještaju. Niko se ne javlja, zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj 15. Ad. 15. Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-10-1225/21 od 16.06.2021. godine