Govor

Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja Kolegij Doma kao komisija nije postigao saglasnost o navedenoj inicijativi. Izvještaj komisije Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasanja o zastupničkoj inicijativi navedenih zastupnika. Tačka 14. Ad. 14. Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-10-1224/21 od 16.06.2021. godine