Govor

Nakon što na prošloj sjednici nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja Kolegij Doma kao komisija nije postigao saglasnost o navedenoj inicijativi. Izvještaj komisije Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu o zastupničkoj inicijativi zastupnika Šemsudina Dedića. Tačka 13. Ad. 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od tri mjeseca od usvajanja ove inicijative u zakonodavnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima Bosne i Hercegovine, kojim će biti omogućen i reguliran boravak digitalnih nomada u Bosni i Hercegovini, broj: 01-50-1-1364/21 od 08.07.2021.